Wie zijn wij

In de periode van januari tot juni 2008 is Carla als vrijwilligster werkzaam geweest in Ghana en heeft daarna besloten om de organisatie waarvoor zij werkte via haar eigen stichting verder te ondersteunen zodat het werk dat daar begonnen is, niet voor niets is.

Het werk dat daar gedaan wordt komt overeen met enkele van de gestelde millenniumdoelen. Regeringsleiders hebben in 2000 o.a. afgesproken dat alle kinderen naar school moeten gaan en dat ziekte en armoede ver teruggedrongen moeten zijn in het jaar 2015.

Onze organisaties hebben als hoofdactiviteiten:

Hulp aan scholen;
Voorlichting over besmettelijke ziektes zoals HIV/AIDS en TBC.
Het tweede doel wordt door de Ghanese afdeling uitgevoerd.

Wij richten ons in eerste instantie op de hulp aan scholen.