Resource Link Foundation Netherlands

Resource Link Foundation

Wat doen wij

Doelstelling

Ten behoeven van de bevolking van Ghana het geven van voorlichting over:

  • HIV, AIDS, TBC en andere ziektes
  • bestrijding vrouwenbesnijdenis
  • milieu en gezondheid

alsmede ondersteuning bij het verwezenlijken van de millennium doelen met name gericht op het basisonderwijs en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.