Beste donateur,
Zoals gebruikelijk weer een tussentijds bericht over de vorderingen van onze projecten in Ghana.
Na de overdracht van de waterinstallaties en de viering van ons 10 jarig bestaan in mei 2018, zijn wij weer op zoek gegaan naar een nieuw project.
Wij hebben ervoor gekozen om bij de scholen in Banda Kabrono (Presby Primary school) en in Banda Boase (D/A Primary school) waterinstallaties te bouwen. Ook de gebruikelijke hulp in de vorm van schriften en meubels zijn onderdeel van het project. Dit jaar wordt er echter ook voorlichting gegeven aan meisjes over hygiëne en krijgen zij hygiënesets.
Opnieuw bijdrage van Wilde Ganzen
Gelijktijdig hebben wij de aanvraag naar Wilde Ganzen gedaan met het verzoek ook dit project te ondersteunen en op 4 april 2019 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat is mooi!
De projectbegroting is als volgt:
2 waterinstallaties 14.000
60 handen was mogelijkheden 2.750
400 meubels 10.200
11.000 schriften 3.500
Hygiënetraining voor meisjes 850
300 hygiënesets 1.700
Projectkosten etc. 4.250
37.250

Dekkingsplan:
Via donaties 24.850
Bijdrage Wilde Ganzen 12.400
37.250

Steunt u ons project?
Vanaf half 2018 zijn wij natuurlijk doorgegaan met de inzameling van gelden. In april 2019 heeft Carla een presentatie gehouden op de Paulusschool en werd er een sponsorloop georganiseerd. Verder waren wij ook aanwezig op de vrijmarkt in St. Pancras. Inmiddels is er al € 14.000 overgemaakt naar Ghana zodat de bouw van de waterinstallaties kon starten. Om het gehele project financieel rond te krijgen hebben wij nog € 5.000 nodig.

Helpt u ons? Alvast hartelijk dank!
Hartelijke groet,

Jan en Carla