RLFN IN UW TESTAMENT

TESTAMENTAIR DONEREN

 

Familie, vrienden en goede doelen

Zonder testament erven alleen verwanten. Dit is wettelijk vastgelegd. Wilt u zelf beslissen over de verdeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld een vriend of goed doel opnemen, dan bepaalt u dat in uw testament. Daarin geeft u aan wat er na uw overlijden met uw bezittingen dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals Resource Link Foundation Netherlands.
 

Erfstelling of legaat?

Benoemt u Resource Link Foundation Netherlands tot mede-erfgenaam naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere organisaties, dan krijgt het fonds recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling.
 
Met een legaat kunt u een bepaald geldbedrag aan Resource Link Foundation Netherlands nalaten.