Schoolmaterialen, schoolbankjes en watervoorziening in 2016
Ook ons nieuwe project bestaat uit het leveren van de bekende schoolmaterialen, maar dan uitgebreid met schoolbanken. Van diverse scholen is dit verzoek gekomen en de planning is dat wij 700 banken (eenzitters) gaan laten maken bij de plaatselijke Ghanese timmerman.

In Dorbor en Ahenkro worden bij respectievelijk de Dorbor Primary en de Methodist Primary school  watervoorzieningen gemaakt. Ook hier zijn de bereikbaarheid van de scholen en de diepte waar schoon drinkwater zich bevindt een probleem. Dorbor is een kleine gemeenschap die moeilijk bereikbaar en zeer arm is. Hier geldt dat de te plaatsen watervoorziening voor het gehele dorp toegankelijk wordt. Bij de Ahenkro Methodist school vormt de watervoorziening een uitbreiding van de in 2014 geplaatste toiletgebouwen: drinkwater en water voor hygiëne.

Opnieuw steun van Wilde Ganzen!
De totale begroting van dit project is € 35.000,- euro. Wij hebben dit project aangemeld bij Wilde Ganzen en onlangs hebben we het bericht ontvangen dat zij het project geheel gaan ondersteunen. Dit houdt in dat wij 50% subsidie krijgen op het ingelegde bedrag door donateurs. We zijn enorm blij met het in ons gestelde vertrouwen en met uw steun! Deze subsidie moet het mogelijk maken om nog dit najaar te starten met de werkzaamheden.

Tot slot: eind mei 2016 gaan wij (geheel op eigen kosten) zowel de afgeronde- als de nieuwe projecten bezoeken in Ghana.