Resource Link Foundation Netherlands

Resource Link Foundation

Project 2016

Schoolmaterialen, schoolbankjes en watervoorziening in 2016
Ook ons nieuwe project bestaat uit het leveren van de bekende schoolmaterialen, maar dan uitgebreid met schoolbanken. Van diverse scholen is dit verzoek gekomen en de planning is dat wij 700 banken (eenzitter) gaan laten maken bij de plaatselijke timmerman.

In Dorbor en Ahenkro worden bij respectievelijk de Dorbor Primary en de Methodist Primary school  watervoorzieningen gemaakt. Ook hier is het probleem de bereikbaarheid van de scholen en de diepte waar schoon drinkwater zich bevindt. Dorbor is een kleine gemeenschap die moeilijk bereikbaar is en zeer arm is. Hier geldt dat de te plaatsen watervoorziening voor het gehele dorp is. Bij de Ahenkro Methodist school is het een uitbreiding van de in 2014 geplaatste toiletgebouwen: drinkwater en water voor hygiëne.

Opnieuw steun van Wilde Ganzen!
De totale begroting van dit project is € 35.000,-. Wij hebben dit project aangemeld bij Wilde Ganzen en onlangs het bericht ontvangen dat zij het geheel gaan ondersteunen. Dit houdt in dat wij 50% subsidie krijgen op het ingelegde bedrag door donateurs. We zijn enorm blij met het in ons gestelde vertrouwen en met uw steun! Deze subsidie moet het mogelijk maken om nog dit najaar te starten met de werkzaamheden.

Tot slot: eind mei 2016 gaan wij (geheel op eigen kosten) zowel de oude als nieuwe projecten bezoeken in Ghana