Beste donateur,

Wij zijn ondertussen weer een half jaar verder en er is in die tijd veel gerealiseerd.

• De waterinstallaties bij de Banda Kabrono (Presby Primary school) en in Banda Boase (D/A Primary school) zijn inmiddels feestelijk overgedragen. Een filmpje over het aanboren van water.

• Bij diverse scholen zijn watertanks ( zie foto ) geplaatst om zo de hygiëne en met name het handen wassen te bevorderen. Zie voor een filmpje hoe je je handen moet wassen.

• De schriften worden langzaamaan onder de scholen verdeeld. Alleen als er nodig is krijgt men schriften. Dit om handel te voorkomen.

• Meubels worden begin volgend jaar geleverd.

• Dit jaar alleen een mailing en geen extra brief dit i.v.m. de hoge kosten van kleurenkopieën en porto.

Planning 2020-2021
In de loop van het jaar willen wij weer een bezoek brengen aan Ghana en de diverse projecten bezoeken om te zien of alles naar behoren werkt.
Wij gaan op kleinschalige basis verder met het ondersteunen van de scholen. Dit houdt in dat schriften, meubels en waar nodig hygiëne sets op het programma blijven. Grotere projecten zoals toiletten en waterinstallaties zullen wij ( voorlopig ) niet meer doen tenzij er een urgente hulpvraag komt.
De projectkosten zullen hierdoor ook aanzienlijk lager komen te liggen. Voorlopig zetten wij in op het volgende:


8.000 schriften
300 hygiënesets
300 meubels
Projectkosten
€   2.500
€   1.700
€   7.650
€      700
  € 12.550

Helpt u ons? Alvast hartelijk dank!

Hartelijke groet,
Jan en Carla