Resource Link Foundation Netherlands

Resource Link Foundation

Nieuwsbrief juni 2014

In maart zijn wij naar Ghana geweest om de lopende projecten te bekijken en nieuwe uit te zoeken.

Het huidige project, de bouw van toiletten bij scholen, gaat gestaag door en de eerste 2  toiletgebouwen zijn officieel overgedragen. Zie o.a. bijgaand krantenartikel.

Het betreft hier:

  • Sanwa/Makala  DA Primary School in Banda
  • Branam M/A Primary School

De schoolkinderen, leerkrachten, ouders alsmede de “chief” en vertegenwoordigers van de Ghana Eduction Service waren hierbij aanwezig.

Er werden vele mooie woorden gesproken en als dank ontvingen wij een schaap en een geit. Deze hebben wij bij onze Ghanese zusterorganisatie achter gelaten.

Over de bouw van de laatste toilet vinden momenteel besprekingen plaats met lokale autoriteiten en bevolking. Wij willen tenslotte dat iedereen meewerkt.

Tijdens onze ritten door het land naar de diverse scholen hebben wij onderweg een  (niet in gebruik zijnde) waterinstallatie gezien. Dit zou een mooie oplossing zijn bij enkele scholen om die daar aan te brengen. Zie bijgaande schets.

Project Rugzakjes
Het nieuwe project krijgt de naam “rugzakjes”. Op veel scholen is nauwelijks materiaal aanwezig en wij willen nu een rugzakje vullen met een schrijfschrift, een leeg schrift, een Ghanees leesboekje, een Engels leesboekje voor de onderbouw een leitje en een krijtje en voor de bovenbouw een soort passerdoos. Voor de meeste spullen hebben wij al een leverancier gevonden in Ghana.

Ghana-avond Paulusschool
De dag na onze terugkomst heeft Carla een lezing gehouden voor alle groepen op de Paulusschool in Heiloo, dit ter voorbereiding op de door hun jaarlijks georganiseerde “Ghana-avond”. De opbrengst van deze avond was  € 860,- Een fantastisch resultaat, wat geheel gebruikt zal worden voor het project “rugzakjes”.

Wij zullen u in de loop van het jaar over verdere ontwikkelingen informeren.

Vriendelijke groet,

Jan en Carla Bras