Beste donateur

In juni hebben wij u al geïnformeerd over de festiviteiten in Ghana rondom ons 10-jarig jubileum. In die periode zijn de waterputten in Sabiye en Gbao (Banda district) overgedragen aan de lokale gemeenschap/scholen. We zijn verheugd dat onze grootste ondersteuner, Wilde Ganzen,  op 3 december een bezoek heeft gebracht aan enkele van onze projecten o.a. in Sanwa en aan de Banda Methodist School. Men is onder de indruk van de projecten en zeer tevreden. Tijdens het bezoek zijn er een paar suggesties gedaan ter complettering / aanvulling op de projecten zoals o.a. de scholen voorzien van  drinkbekers.

Project 2019-2020

Vanuit de gehele regio krijgen we aanvragen voor steun en net als de voorgaande jaren moeten we keuzes maken. De vragen variëren van basismaterialen voor scholen, waterinstallaties, schoollokalen en toiletgebouwen en alles wat daartussen zit.

De keuze voor basismaterialen is makkelijk genomen: natuurlijk gaan we weer zorgen voor schriften en meubels. Met twee dorpen/scholen zijn wij in gesprek over waterinstallaties. Het betreft hier Kabrono en Boase in het Banda district. Deze gesprekken worden  gedaan door onze Ghanese partner Chris Dapaah.

Onze begroting voor het nieuwe project is voorlopig als volgt:

2 waterinstallaties of toiletgebouw                           €    17.000
12.000 schriften                                                          –       1.500
3.000  reading books – phonetisch / engels               –       2.500
400 schoolbanken                                                      –     12.000
60  handenwasfaciliteiten                                          –       1.500
Training en hygiëne sets voor jonge meisjes –           –       3.000
Coördinatie en overleg met scholen,
Ghana Education Service en Municipalities              –       3.000
                                                                                   €    40.500
Bijdrage vanuit Ghana                                              –       4.000
Totaal                                                                         €    36.500

Wij gaan dit project ook indienen bij Wilde Ganzen en hopen dat zij weer net als voorgaande projecten 1/3 van dit bedrag gaan bijdragen. De onderdelen die door Wilde Ganzen gesubsidieerd worden moeten aan strengere eisen voldoen. Wij verwachten dat onze eigen inbreng ongeveer € 26.000 zal moeten zijn.

Zonder uw hulp kunnen wij niet. Bedankt voor uw steun en hele fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

Jan en Carla