Resource Link Foundation Netherlands

Resource Link Foundation

Nieuwsbrief december 2017

Beste donateur

Zo richting het einde van het jaar ontvangt u, zoals u inmiddels gewend bent, een overzicht van onze activiteiten. We blikken vooruit op het jaar 2018, een bijzonder jaar voor onze stichting. Wij zijn als RLFN namelijk in 2008 begonnen en doen dus al bijna 10 jaar ontwikkelingswerk in Ghana. Een mijlpaal waar we trots op zijn! In het begin gaven we steun aan vier scholen; nu zijn dat er maar liefst dertien.

Tien jaar RLFN in Ghana
Even een kort overzicht van hetgeen in die jaren is gedaan en wat er aan materialen is geleverd:

2008 reparatie schooldak
2010 4 watertanks en dakgoten
2012-2014 3 toiletgebouwen
2015-2017 6 waterinstallaties

2009-2017 100.000 schriften
2011-2017 2.500 schoolmeubels

Ook zijn er woordenboeken, fonetische boeken en heel veel pennen en passerdozen geleverd. Deze hulp aan de scholen konden we alleen bereiken met uw steun. Daar zijn we erg dankbaar voor!

Wat gaan we doen in 2018?
In mei 2018 staat weer een bezoek aan Ghana gepland. Naast de officiële overdracht van de watertanks staan er allerlei festiviteiten op het programma vanwege het tienjarig jubileum. Het hoogtepunt moet een voorleeswedstrijd tussen leerlingen van de diverse scholen worden. Dit is voor ons gelijktijdig een mooi meetpunt of alle inspanningen resultaat hebben gehad. Vanuit Ghana is onder andere de vraag gekomen of wij een bijdrage willen leveren voor de kosten van dit jubileum.
Ondertussen hebben wij een uitgeverij benaderd en deze heeft positief gereageerd en stelt (aantal komt nog) 7 inch tablets ter beschikking.

De steun aan de scholen voor de periode 2018-2019 staat nu nog niet vast maar bestaat zeker weer uit de levering van schriften en meubilair. De toewijzing voor een grotere installatie, hetzij water of iets anders, bespreken wij met onze Ghanese partners in mei.

Het reclamebureau King Design B.V. uit Amsterdam heeft aangeboden om de website www.rlfn.nl een upgrade te geven en te helpen met andere reclameactiviteiten.

Wij wensen u alvast een gezellige decembermaand toe en hopen dat u ons ook nu weer steunt!

Vriendelijke groet,
Carla en Jan .

Kort nieuws

NIEUWSBRIEF  mei  2017

Eind maart ben ik, Carla, samen met mijn vriend Joris, naar Ghana gereisd om het project 2016 officieel af te ronden.

In Kumasi werden wij opgehaald door Chris Dapaah, onze man ter plekke en zijn wij samen verder gereisd naar Wenchi. In Kumasi hebben wij waarschijnlijk iets verkeerds gegeten met als gevolg dat de eerste werkdag in Wenchi erg zwaar werd.

In Wenchi hebben wij de Methodist school bezocht. Deze bestaat uit 3 afdelingen (A,B,C). Er is een groot verschil in aanpak tussen deze afdelingen:

Bij A verwacht men dat alle oplossingen uit de lucht komen vallen.

Bij B is men bezig met opbouw van een bibliotheek

Bij C is een ambitieuze jonge hoofdonderwijzer die in oplossingen denkt.

 

De volgende dag naar Banda, een uurtje rijden vanaf Wenchi.

Bij de Banda Ahinkro Methodist primary school werd de watertank feestelijk officieel overgedragen.

Daarna doorgereden naar Bodor over onverharde wegen. Hier bleek iets van miscommunicatie; er was niemand op school.

Via via een groepje mensen bij elkaar geroepen, zelf de watertank versierd, en de installatie overgedragen.

Terug over de onverharde wegen.

 

In het hotel dachten we eerst dat we lekker gekleurd waren door de zon maar het bleek stof te zijn.

In de avonduren met Chris de plannen voor het project 2017-2018 verder besproken. Het komt in feite op hetzelfde neer als het afgelopen project, maar dan dat er bij 2 andere scholen waterputten aangelegd zullen worden .Geschatte kosten €37.500 tot  €40.000.

Er komen zoveel aanvragen binnen dat op dit moment nog niet besloten is bij welke scholen dit zal zijn.

Daarnaast moesten wij Chris remmen in zijn ideeën en plannen voor volgend jaar, ons 10 jarig jubileum. Chris wilt het liefst daar nu al een start mee maken en het groots aanpakken. Wij richten ons eerst nog maar op het (financieel) afronden van het laatste project, en de start van het nieuwe project. Eén ding tegelijk!

 

De volgende dag zijn we nog even naar het radio station ( Royals FM ) gegaan, nog wat kleine inkopen gedaan en een taxi genomen richting Kumasi  en zo onze eigen reis voortgezet.

We kijken zeer tevreden terug op dit bezoek.

 

Carla en Joris

 

Nieuwsbrief december 2016

Beste donateur,

 

Wat later dan u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij een laatste update over het project 2016 en onze plannen voor 2017 en 2018.

Zoals we in september hebben vermeld, zijn de schriften en fonetische boeken al uitgedeeld. Nu zijn ook de waterinstallaties bij de Banda Ahenkro Methodist School en Dorbor Primary School opgeleverd.

Aan de meubelen wordt gewerkt, al kampen we daar met een tegenvaller: er is te weinig hout. Levering zal dus pas het komende jaar gaan plaatsvinden. De 400 tot 600 meubels worden dan verdeeld over enkele scholen.

 

Project 2017 en 2018

Vanuit de gehele regio krijgen we aanvragen voor steun en net als de voorgaande jaren moeten we keuzes maken. De vragen variëren van basismaterialen, waterinstallaties, schoollokalen en toiletgebouwen en alles wat daartussen zit.

De keuze voor basismaterialen is makkelijk genomen, natuurlijk gaan we weer zorgen voor schriften etc. Met enkele scholen wordt op dit moment gesproken over hoe we een vruchtbare samenwerking op kunnen zetten om de gevraagde waterinstallatie te kunnen gaan bouwen en beheren. Dit wordt geheel gedaan door onze Ghanese partner Chris Dapaah.

 

Onze begroting voor het nieuwe project is voorlopig als volgt:

2 waterinstallaties of toiletgebouw        €     15.000

10.0000 schriften en copy books              –     6.000

Pennen, potloden etc.                            –              500

500 schoolbanken                                  –        10.000

Training leerkrachten etc.                      –        3.500

Totaal                                                     €         35.000

 

Wij gaan dit project ook indienen bij Wilde Ganzen en hopen dat zij weer net als voorgaande projecten 1/3 van dit bedrag gaan bijdragen. De eis is dan wel dat wij eerst € 23.500 bij elkfotosaar brengen.

Zonder uw hulp kunnen wij niet. Bedankt voor uw steun en hele fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

 

Enkele foto’s: fotos

Nieuwsbrief september 2016

Beste donateurs

Even een korte update van hetgeen er tot nu toe is gedaan. Het financiële plaatje voor dit project is geheel rond. Dit dankzij een grote gift.

De opdrachten die aan de drukkerij zijn gegeven zijn op tijd uitgevoerd. Daarnaast zijn de diverse bijkomende zaken gekocht. Het is de bedoeling om aan het begin van het nieuwe schooljaar de diverse scholen van materiaal te voorzien.

De totale levering omvat:
800 fonetische boeken (eigen productie)
8.000 schrijfschriften 1-6
12.000 gewone schriften
1.000 pennen
1.000 potloden en gum
800 platenboeken en rekenschriften voor de laagste klassen
800 woordenboeken

Van de schriften is ongeveer 80% aan scholen gegeven, de rest wordt in reserve gehouden voor eventuele “noodgevallen”

Het hout dat nodig is om 500 schoolbanken te maken is reeds gekocht.

Vanaf het 4e kwartaal gaat er gewerkt worden aan de 2 waterinstallaties bij de geselecteerde scholen.

Ondertussen zijn wij alweer begonnen met het inventariseren van een volgend project. Deze zal in principe niet veel afwijken van het huidige. Er zullen elk jaar schoolmaterialen nodig zijn en de verzoeken voor waterinstallaties stapelen zich op. Hulp blijft nodig.
Hartelijke groet

Jan en Carla

 

Bezoek Ghana mei 2016

 

                                                                Heiloo,  juni 2016

                                                  

 

Bezoek aan Ghana mei 2016

 

Van 20 tot 29 mei 2016 brachten Carla en Jan Bras van stichting Resource Link Foundation Netherlands (RLFN) een bezoek aan hun ontwikkelingsprojecten in Ghana. Daar bezochten zij negen scholen die het afgelopen jaar zijn voorzien van o.a. schriften. Vanuit de Ghanese overheid worden de scholen hiervan minimaal voorzien en is er een groot tekort. Mede dankzij RLFN is er nu op die negen scholen voldoende schrijfmateriaal, wat de leerlingen helpt om beter te leren schrijven en spreken. Bovendien worden de schriften geproduceerd in Ghana, wat gunstig is voor de lokale economie.

 

Schoon drinkwater
Een andere doelstelling van RLFN is het zorgen voor voldoende schoon drinkwater. Bij twee scholen is het afgelopen jaar een watervoorziening gebouwd. Een kraan voor drinkwater en om handen te wassen en een hoog tappunt voor de vrouwen die water halen in een grote kom en deze op hun hoofd dragen. Deze voorzieningen worden ook gebruikt door de lokale bevolking. Het boren van een waterbron heeft wel wat voeten in aarde. Er moest een boorgat gemaakt worden tot op een diepte van 60 meter om het water te bereiken. Daarna werd een bordes gebouwd met daar bovenop een grote watertank en twee tappunten.

 

Feestelijk onthaal
De officiële opening van de watervoorzieningen vond feestelijk plaats en als cadeau kregen Jan en Carla een schaap. Deze kreeg de naam Paulus: vernoemd naar de Paulusschool in Heiloo, als dank voor hun betrokkenheid bij stichting RLFN.

Nieuwe project met  goedkeuring Wilde Ganzen
Jan en Carla kijken tevreden terug op hun werkbezoek. De plannen voor 2016-2017 zijn ook rond: onder andere het bouwen van twee watervoorzieningen bij andere scholen. Ook het voorzien in basismaterialen en meubilair op scholen is een blijvende zorg. Goed nieuws is dat Wilde Ganzen opnieuw het project heeft goedgekeurd. Dat betekent dat elke aan RLFN gedoneerde euro met 50% wordt vermeerderd en iedere euro € 1,50 waard is.

 

Het gehele project kost dit jaar € 35.000,-. Met de steun van Wilde Ganzen moeten wij ongeveer

€ 23.500,- opbrengen. Wij zijn er bijna, nog € 6.000,-  Uw steun is hierbij onontbeerlijk.

 

Kijk voor meer informatie over het werk van de stichting op www.rlfn.nl, of neem contact op via RLFN@telfort.nl of tel. 072-5320344.

 

FOTO IMPRESSIE

Een impressie van het een en ander in Ghana

Fotoreportage

Project 2016

Watervoorziening in Dorbor en Ahenkro.

Kijk verder onder projecten.

 

Nieuwsbrief december 2014

In juni hebben wij jullie laten weten dat de eerste 2 toiletgebouwen overgedragen waren aan de lokale bevolking. Ook het laatste toiletgebouw is inmiddels af en wordt vanaf november gebruikt. Na twee jaar werken aan sanitair gaan we ons nu weer grotendeels richten op de lesmaterialen daarnaast is er van 2 scholen het verzoek gekomen om een waterput te slaan.

 Lesmateriaal voor 2.000 kinderen

Het project voor het lesmateriaal gaat onder de naam “Lesmateriaal” van start. Ons doel is om aan 5 scholen met ongeveer  2.000 kinderen het volgende te leveren: 2.000 pennen en potloden (voor de bovenbouw),1000 leitjes en krijt (voor de onderbouw), 12.000 schriften en 6.000 leesboekjes (gecombineerd Ghanees en Engels). Daarnaast ook ondersteuning aan leerkrachten.

Tijdens ons bezoek afgelopen maart hebben wij wat voorbeelden van schriften en boekjes gekocht. Het schrijfschrift zal een ieder bekend voorkomen, de leesboekjes in het Ghanees juist een hele uitdaging om te lezen.

Waterput:

Voor het boren van de put hebben we een specialistisch bedrijf nodig. Deze moet wel vanuit de hoofdstad Accra komen.  De materialen zijn over het algemeen te kopen in Kumasi, een stuk dichterbij dan Accra.  Het materiaal betreft o.a. een pump en een opslagtank.

Financiering van het lesmateriaal en de waterputten

De kosten van het geheel bedragen € 25.500 Dit project wordt aangemeld bij Wilde Ganzen en na goedkeuring zal een subsidie van 50%  bovenop uw donatie beschikbaar komen. Uiteraard kunt u ons door middel van donaties ook weer helpen om het project te realiseren.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Wist U dat wij een ANBI verklaring hebben, wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn? De belasting heeft hier wel regels voor opgesteld. U kunt uw donatie ook via een periodieke gift doen. U legt dan in een onderhandse akte van schenking vast dat u jaarlijks een gift doet. Uw gift is in dat geval voor 100% aftrekbaar. Een dergelijke overeenkomst hoeft niet meer via een notaris en wij kunnen u de tekst sturen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Alvast hartelijk dank voor uw steun en fijne feestdagen gewenst!

 

Met een vriendelijke groet,

Jan en Carla Bras

Nieuwsbrief juni 2014

In maart zijn wij naar Ghana geweest om de lopende projecten te bekijken en nieuwe uit te zoeken.

Het huidige project, de bouw van toiletten bij scholen, gaat gestaag door en de eerste 2  toiletgebouwen zijn officieel overgedragen. Zie o.a. bijgaand krantenartikel.

Het betreft hier:

Lees verder…

Nieuwsbrief januari 2014

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zijn wij in 2013 gestart met een actie om bij drie basisscholen in Ghana toiletten te bouwen. De kosten werden begroot op meer dan  € 25.000. Gelukkig hebben wij een subsidie gekregen van Wilde Ganzen van ruim € 8.000 en vele donaties van onze donateurs. Nog steeds kunnen wij voor dit project uw steun gebruiken, aangezien ook Ghana te kampen heeft met inflatie. Hierbij een korte update over de voortgang.

Lees verder…

Nieuwsbrief oktober 2013

De regering bezuinigt op ontwikkelingshulp… U laat ons toch niet vallen?

In deze tijden van bezuinigingen gaat het leven overal ter wereld gewoon door.  Zo ook in Ghana en met alle ups en downs blijven wij proberen de kinderen naar school te krijgen. Dit doet RLFN onder andere door het leveren van schoolbanken, schriften en pennen. Daarnaast werken we aan de verbetering van de sanitaire voorzieningen.

Lees verder…