Resource Link Foundation Netherlands

Resource Link Foundation

Nieuwsbrief oktober 2013

De regering bezuinigt op ontwikkelingshulp… U laat ons toch niet vallen?

In deze tijden van bezuinigingen gaat het leven overal ter wereld gewoon door.  Zo ook in Ghana en met alle ups en downs blijven wij proberen de kinderen naar school te krijgen. Dit doet RLFN onder andere door het leveren van schoolbanken, schriften en pennen. Daarnaast werken we aan de verbetering van de sanitaire voorzieningen.

Stand van zaken: meubilair leerkrachten
De 850 schoolbanken en meer dan 10.000 schriften zijn begin dit jaar verdeeld over de Islamic School in Subinso no.2, Branam Primary School, Asampu Methodist Primary School, Model A L/A School – Wenchi en Banda Ahenkkro Presby School.

In onze mailing van december 2011 gaven wij u onderstaande begroting/planning voor 2012 en 2013:

4 toiletgebouwen € 22.000,-
Meubilair – onderwijzers € 3.000,-
Meubilair – schoolbanken € 7.500,-
Schriften en pennen € 4.250,-
Totaal: € 36.750,-

Na de aflevering van de schoolbanken hebben wij in het tweede kwartaal de opdracht gegeven voor de fabricage van 10 tafels en 20 stoelen voor enkele scholen zodat de leraren er ook goed bij kunnen gaan zitten. De kosten vallen ruim binnen het budget. Op dit moment vindt er overleg plaats tussen onze zusterorganisatie in Ghana en de Ghana Education Service naar welke scholen deze meubels gaan. Als de meubels zijn afgeleverd, is het eerste deel van onze plannen voor 2012 succesvol afgerond.

Toiletvoorzieningen
Twee weken geleden is de opdracht gegeven voor de bouw van de eerste toiletvoorziening. In eerste instantie werd gedacht aan een gebouw met 4 toiletten en 2 urinoirs maar in overleg met de lokale bevolking is besloten om toch iets groter te bouwen en te gaan voor 6 toiletten en 2 urinoirs. Gezien het aantal kinderen dat er naar school gaat, is dit geen overbodige luxe.

Het gevolg is wel dat de kosten navenant stijgen en zonder uw hulp moeten wij onze planning voor de bouw van 4 toiletgebouwen tussen nu en eind 2013 bijstellen.

Voor het eerste toiletgebouw is een aanbetaling gedaan van € 8.500,-: dit is een overschrijding van de begroting van € 3.000,-. De planning is dat de Islamic School als eerste een toiletgebouw gaat krijgen, al is er nog wel overleg tussen de verschillende instanties.

U blijft/wilt Resource Link Foundation Netherlands toch ook steunen?
Nu is het natuurlijk wel zo dat wij niet zonder uw steun het werk in Ghana kunnen blijven voortzetten en vragen om uw hulp. Elke donatie is van harte welkom via rekeningnummer 1428.58.285. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Wilde Ganzen.
Na een succesvolle afronding van een eerder project met Wilde Ganzen hebben wij ook nu weer een aanvraag voor ondersteuning van dit project ingediend. Bij toekenning ontvangen wij een subsidie van 55% boven op het door u gedoneerde bedrag. De actie loopt in tegenstelling tot de vorige nu geheel via onze bankrekening. In een later stadium wordt de subsidie toegevoegd.

Laten we eens de instelling van de Ghanezen overnemen en denken en doen zoals zij:

Er zijn geen problemen …..… het zijn uitdagingen!