GESCHIEDENIS

Resource Link Foundation Netherlands (RLFN) is opgericht in 2008 naar aanleiding van een bezoek aan Ghana door Carla Bras. Zij is in de periode voorafgaand aan de oprichting van de stichting werkzaam geweest als vrijwilligster bij Resource Link Foundation (RLF) in Wenchi.

Carla ondersteunde de werkzaamheden die RLF in Wenchi en omgeving doet, zoals het bezoeken van vele scholen en geven van voorlichting over onder andere Aids en HIV. Daarnaast heeft Carla verschillende congressen bijgewoond en zijn er in opdracht van de Nederlandse overheid controles uitgevoerd op bijvoorbeeld het zogeheten School Feeding Programme.

Na deze periode wilde ze haar werkzaamheden, die ze in Ghana was begonnen, blijven ondersteunen in Nederland. Carla zag dat veel scholen geen basisvoorzieningen hebben en de kinderen amper onderwijs kunnen krijgen vanwege het gebrek aan bijvoorbeeld stoelen, bankjes, schriften enpennen. En dat daarnaast de hygiëne op de scholen erg verontrustend is. Om die reden is zij in Nederland haar eigen stichting gestart onder de naam Resource Link Foundation Netherlands.

In 2018 bestaat de stichting 10 jaar. Wil je weten wat we in die 10 jaar bereikt hebben? Lees dan hier verder.