Wilde ganzen

Sinds 2013 werken wij samen met Wilde Ganzen ter realisering van de projecten.

Zij ondersteunen ons financieel met een bijdrage tot maximaal 50% van de door de donateurs geschonken gelden.

 

wg1

Kort nieuws

NIEUWSBRIEF  mei  2017

 Eind maart ben ik, Carla, samen met mijn vriend  Joris, naar Ghana gereisd om het project 2016 officieel af te ronden.

In Kumasi werden wij opgehaald door Chris Dapaah, onze man ter plekke, en zijn wij samen verder gereisd naar Wenchi. In Kumasi hebben wij waarschijnlijk iets verkeerds gegeten met als gevolg dat de eerste werkdag in Wenchi erg zwaar werd.

In Wenchi hebben wij de Methodist school bezocht. Deze bestaat uit 3 afdelingen ( A,B,C). Er is een groot verschil in aanpak tussen deze afdelingen:

Bij A verwacht men dat alle oplossingen uit de lucht komen vallen.

Bij B is men bezig met opbouw van een bibliotheek

Bij C is een ambitieuze jonge hoofdonderwijzer die in oplossingen denkt.

 

De volgende dag naar Banda, een uurtje rijden vanaf Wenchi.

Bij de Banda Ahinkro Methodist primary school werd de watertank feestelijk officieel overgedragen.

Daarna doorgereden naar Bodor over onverharde wegen. Hier bleek iets van miscommunicatie; er was niemand op school.

Via via een groepje mensen bij elkaar geroepen, zelf de watertank versierd, en de installatie overgedragen.

Terug over de onverharde wegen.

 

In het hotel dachten we eerst dat we lekker gekleurd waren door de zon maar het bleek stof te zijn.

In de avonduren met Chris de plannen voor het project 2017-2018 verder besproken. Het komt in feite op hetzelfde neer als het afgelopen project, maar dan dat er bij 2 andere scholen waterputten aangelegd zullen worden .Geschatte kosten €37.500 tot  €40.000.

Er komen zoveel aanvragen binnen dat op dit moment nog niet besloten is bij welke scholen dit zal zijn.

Daarnaast moesten wij Chris remmen in zijn ideeën en plannen voor volgend jaar, ons 10 jarig jubileum. Chris wilt het liefst daar nu al een start mee maken en het groots aanpakken. Wij richten ons eerst nog maar op het (financieel) afronden van het laatste project, en de start van het nieuwe project. Eén ding tegelijk!

 

De volgende dag zijn we nog even naar het radio station ( Royals FM ) gegaan, nog wat kleine inkopen gedaan en een taxi genomen richting Kumasi  en zo onze eigen reis voortgezet.

 

We kijken zeer tevreden terug op dit bezoek.

 

Carla en Joris

IMG_2246                                     IMG_2271

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2016

Beste donateur,

 

Wat later dan u van ons gewend bent, ontvangt u hierbij een laatste update over het project 2016 en onze plannen voor 2017 en 2018.

Zoals we in september hebben vermeld, zijn de schriften en fonetische boeken al uitgedeeld. Nu zijn ook de waterinstallaties bij de Banda Ahenkro Methodist School en Dorbor Primary School opgeleverd.

Aan de meubelen wordt gewerkt, al kampen we daar met een tegenvaller: er is te weinig hout. Levering zal dus pas het komende jaar gaan plaatsvinden. De 400 tot 600 meubels worden dan verdeeld over enkele scholen.

 

Project 2017 en 2018

Vanuit de gehele regio krijgen we aanvragen voor steun en net als de voorgaande jaren moeten we keuzes maken. De vragen variëren van basismaterialen, waterinstallaties, schoollokalen en toiletgebouwen en alles wat daartussen zit.

De keuze voor basismaterialen is makkelijk genomen, natuurlijk gaan we weer zorgen voor schriften etc. Met enkele scholen wordt op dit moment gesproken over hoe we een vruchtbare samenwerking op kunnen zetten om de gevraagde waterinstallatie te kunnen gaan bouwen en beheren. Dit wordt geheel gedaan door onze Ghanese partner Chris Dapaah.

 

Onze begroting voor het nieuwe project is voorlopig als volgt:

2 waterinstallaties of toiletgebouw        €     15.000

10.0000 schriften en copy books              –     6.000

Pennen, potloden etc.                            –              500

500 schoolbanken                                  –        10.000

Training leerkrachten etc.                      –        3.500

Totaal                                                     €         35.000

 

Wij gaan dit project ook indienen bij Wilde Ganzen en hopen dat zij weer net als voorgaande projecten 1/3 van dit bedrag gaan bijdragen. De eis is dan wel dat wij eerst € 23.500 bij elkfotosaar brengen.

Zonder uw hulp kunnen wij niet. Bedankt voor uw steun en hele fijne feestdagen!

Hartelijke groet,

 

Enkele foto’s: fotos

Nieuwsbrief september 2016

Beste donateurs

Even een korte update van hetgeen er tot nu toe is gedaan. Het financiële plaatje voor dit project is geheel rond. Dit dankzij een grote gift.

De opdrachten die aan de drukkerij zijn gegeven zijn op tijd uitgevoerd. Daarnaast zijn de diverse bijkomende zaken gekocht. Het is de bedoeling om aan het begin van het nieuwe schooljaar de diverse scholen van materiaal te voorzien.

De totale levering omvat:
800 fonetische boeken (eigen productie)
8.000 schrijfschriften 1-6
12.000 gewone schriften
1.000 pennen
1.000 potloden en gum
800 platenboeken en rekenschriften voor de laagste klassen
800 woordenboeken

Van de schriften is ongeveer 80% aan scholen gegeven, de rest wordt in reserve gehouden voor eventuele “noodgevallen”

Het hout dat nodig is om 500 schoolbanken te maken is reeds gekocht.

Vanaf het 4e kwartaal gaat er gewerkt worden aan de 2 waterinstallaties bij de geselecteerde scholen.

Ondertussen zijn wij alweer begonnen met het inventariseren van een volgend project. Deze zal in principe niet veel afwijken van het huidige. Er zullen elk jaar schoolmaterialen nodig zijn en de verzoeken voor waterinstallaties stapelen zich op. Hulp blijft nodig.
Hartelijke groet

Jan en Carla

 

Bezoek Ghana mei 2016

 

                                                                Heiloo,  juni 2016

                                                  

 

Bezoek aan Ghana mei 2016

 

Van 20 tot 29 mei 2016 brachten Carla en Jan Bras van stichting Resource Link Foundation Netherlands (RLFN) een bezoek aan hun ontwikkelingsprojecten in Ghana. Daar bezochten zij negen scholen die het afgelopen jaar zijn voorzien van o.a. schriften. Vanuit de Ghanese overheid worden de scholen hiervan minimaal voorzien en is er een groot tekort. Mede dankzij RLFN is er nu op die negen scholen voldoende schrijfmateriaal, wat de leerlingen helpt om beter te leren schrijven en spreken. Bovendien worden de schriften geproduceerd in Ghana, wat gunstig is voor de lokale economie.

 

Schoon drinkwater
Een andere doelstelling van RLFN is het zorgen voor voldoende schoon drinkwater. Bij twee scholen is het afgelopen jaar een watervoorziening gebouwd. Een kraan voor drinkwater en om handen te wassen en een hoog tappunt voor de vrouwen die water halen in een grote kom en deze op hun hoofd dragen. Deze voorzieningen worden ook gebruikt door de lokale bevolking. Het boren van een waterbron heeft wel wat voeten in aarde. Er moest een boorgat gemaakt worden tot op een diepte van 60 meter om het water te bereiken. Daarna werd een bordes gebouwd met daar bovenop een grote watertank en twee tappunten.

 

Feestelijk onthaal
De officiële opening van de watervoorzieningen vond feestelijk plaats en als cadeau kregen Jan en Carla een schaap. Deze kreeg de naam Paulus: vernoemd naar de Paulusschool in Heiloo, als dank voor hun betrokkenheid bij stichting RLFN.

Nieuwe project met  goedkeuring Wilde Ganzen
Jan en Carla kijken tevreden terug op hun werkbezoek. De plannen voor 2016-2017 zijn ook rond: onder andere het bouwen van twee watervoorzieningen bij andere scholen. Ook het voorzien in basismaterialen en meubilair op scholen is een blijvende zorg. Goed nieuws is dat Wilde Ganzen opnieuw het project heeft goedgekeurd. Dat betekent dat elke aan RLFN gedoneerde euro met 50% wordt vermeerderd en iedere euro € 1,50 waard is.

 

Het gehele project kost dit jaar € 35.000,-. Met de steun van Wilde Ganzen moeten wij ongeveer

€ 23.500,- opbrengen. Wij zijn er bijna, nog € 6.000,-  Uw steun is hierbij onontbeerlijk.

 

Kijk voor meer informatie over het werk van de stichting op www.rlfn.nl, of neem contact op via RLFN@telfort.nl of tel. 072-5320344.

 

FOTO IMPRESSIE

Een impressie van het een en ander in Ghana

Fotoreportage

Project 2016

Watervoorziening in Dorbor en Ahenkro.

Kijk verder onder projecten.

 

Project 2016

Schoolmaterialen, schoolbankjes en watervoorziening in 2016
Ook ons nieuwe project bestaat uit het leveren van de bekende schoolmaterialen, maar dan uitgebreid met schoolbanken. Van diverse scholen is dit verzoek gekomen en de planning is dat wij 700 banken (eenzitter) gaan laten maken bij de plaatselijke timmerman.

In Dorbor en Ahenkro worden bij respectievelijk de Dorbor Primary en de Methodist Primary school  watervoorzieningen gemaakt. Ook hier is het probleem de bereikbaarheid van de scholen en de diepte waar schoon drinkwater zich bevindt. Dorbor is een kleine gemeenschap die moeilijk bereikbaar is en zeer arm is. Hier geldt dat de te plaatsen watervoorziening voor het gehele dorp is. Bij de Ahenkro Methodist school is het een uitbreiding van de in 2014 geplaatste toiletgebouwen: drinkwater en water voor hygiëne.

Opnieuw steun van Wilde Ganzen!
De totale begroting van dit project is € 35.000,-. Wij hebben dit project aangemeld bij Wilde Ganzen en onlangs het bericht ontvangen dat zij het geheel gaan ondersteunen. Dit houdt in dat wij 50% subsidie krijgen op het ingelegde bedrag door donateurs. We zijn enorm blij met het in ons gestelde vertrouwen en met uw steun! Deze subsidie moet het mogelijk maken om nog dit najaar te starten met de werkzaamheden.

Tot slot: eind mei 2016 gaan wij (geheel op eigen kosten) zowel de oude als nieuwe projecten bezoeken in Ghana

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Waterputten en lesmateriaal 2015

Na veel tegenslag in Ghana (ziekte van de aannemer en slecht weer) zijn in maart 2016 dan toch de watervoorzieningen bij de Banda Sanwa Primary en de Banda Ahenkro Presby Primary school opgeleverd. Deze twee scholen hebben samen 425 leerlingen, die nu hun handen kunnen wassen en schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Ook profiteren de dorpsbewoners van deze watervoorziening.

Dit is niet het enige wat er in 2015 is gedaan. Wij hebben bij 10 scholen met samen meer dan 2.500 leerlingen, in totaal 12.000 schriften, 6.000 leesboekjes, 2.000 passerdozen voor de hogere klassen en 1.000 leitjes voor de laagste klassen, 3.600 schrijfschriften (met eerste regel als voorbeeld ) en meer dan 4.000 pennen, potloden etc. uitgedeeld. Alle schriften en boekjes zijn in Ghana geproduceerd, wat ook bijdraagt aan de lokale economie. De schriften en leesboekjes blijft een continue zorg en staat dan ook jaarlijks op onze “to do list”.

 

Bouw waterput

Bouw waterput

IMG_20150604_150609

 

 

Het waterreservoir.

Het waterreservoir.

IMG-20160402-WA0001

Het eerste water

Het eerste water

Aflevering geproduceerde schriften en boekjes

Aflevering geproduceerde schriften en boekjes

P1050245

Aflevering op school.

Aflevering op school.

IMG-20160405-WA0007

 

 

Toiletgebouwen 2013 – 2014

Bij drie scholen zijn toiletgebouwen geplaatst. Elk gebouw met 6 toiletten. De bevolking uit de omgeving heeft mee geholpen aan de bouw en kunnen ook gebruik maken van deze sanitaire voorziening. Tevens zijn mogelijkheden geplaatst  om handen te wassen.  Het geheel is in samenwerking met Wilde Ganzen  gefinancierd.